Skip to content

Inspelning:

Öka IT-säkerheten i en osäker tid – vad kan du göra?

De största säkerhetsriskerna. Hur kan du hantera dem?

En digital och uppkopplad värld ger oändliga möjligheter, men det skapar även stora risker.

I det mobila arbetslivet är det lika naturligt som självklart att era applikationer och er information är tillgänglig. I en alltmer öppen miljö ökar behovet av att säkerställa att endast den som är behörig har tillgång till den information den ska.

Information och digitala identiteter är en affärstillgång – och därmed även en sårbarhet och ett potentiellt säkerhetshot för din affär och verksamhet. Det ligger i tiden – hoten ökar och systemen har inte hunnit med. 

En applikation sägs vara säker om den uppnår konfidentialitet, tillgänglighet och integritet. För att uppnå detta är säker systemutveckling och säkra plattformar vitala.

Hela ert IT-ekosystem är i behov av kontinuerligt underhåll och åtgärder för att garantera säkerhet mot potentiella hot. Allt ifrån den digitala arbetsplatsen med hjälp av Microsoft 365 och dina egna skräddarsydda IT-system, till den infrastruktur dessa förlitar sig på.

I webbseminariet guidar vi dig genom ämnen som:

IT-säkerhet i en osäker tid

Hur kan ni identifiera säkerhetsbrister och vad bör ni agera på?

Säkra era identiteter och därmed era affärstillgångar

Säkra era digitala lösningar genom proaktiva åtgärder.

Du kommer att möta:

ulf-soderqvist

Ulf Söderqvist

IT-infrastrukturarkitekt med lång erfarenhet inom utveckling och rådgivning for IT-säkerhet.

sofia-blomgren

Sofia Blomgren

Certifierad .net utvecklare med erfarenhet från säker systemutveckling.

jonas-stjernstrom

Jonas Stjernström

Certifierad .net utvecklare med erfarenhet från säker systemutveckling.

Få tillgång till inspelningen av webbseminariet: